Menu
WomanOnly
Nemoci a jejich příznaky

Epilepsii dnes můžeme mít pod kontrolou. Dříve lidé při záchvatech i umírali

Epilepsie nebo padoucnice, jak se jí kdysi říkalo, je nebezpečné onemocnění projevující se křečovými záchvaty. Kdysi lidé epileptika považovali za posedlého ďáblem a neuměli mu pomoci. Dnes díky medikaci můžeme mít nemoc relativně pod kontrolou. Život s epilepsií však není žádný med. Jak poznáme, že máme epilepsii a co ji vlastně způsobuje? Jaké jsou dnešní možnosti léčby tohoto nepříjemného onemocnění?

Co je epilepsie a jak se definuje

Epilepsie je neurologické onemocnění, které se projevuje epileptickými záchvaty, jež mají svůj průběh. Existují různé druhy epilepsie, které se navzájem liší svými projevy, ale společnou příčinu mají v mozku. Dochází k atypické mozkové aktivitě, což způsobuje dočasnou změnu vědomí, vnímání a chování člověka. Pro epileptický záchvat jsou typické bezvědomí a křeče, ale může se projevovat i jinak. Epilepsie postihuje bez rozdílu každého a jedná se o velmi časté neurologické onemocnění.

Diagnóza epilepsie se potvrzuje neurologickým vyšetřením EEG a také v případech více než jednoho neprovokovaného záchvatu, kdy je mezi záchvaty nejmenší časový odstup 24 hodin. Nově také platí diagnóza u osob, u nichž proběhl sice jen jeden záchvat, ale byla zjištěna vysoká pravděpodobnost jeho opakování (nad 60 %), anebo též u definovaného epileptického syndromu. Epilepsie je pak považována za aktivní, pokud u pacienta proběhl alespoň jeden záchvat v průběhu pěti let. K epilepsii navíc také může dojít i ve spánku, což těžko můžeme poznat.

Spánková paralýza jako nejděsivější porucha spánku

Příznaky epilepsie

Mezi typické příznaky epilepsie patří:

 • křeče a záškuby celého těla
 • změna citlivosti smyslů (sluch, zrak, čich, chuť,…)
 • zmatené chování a poruchy vnímání reality
 • ztráta vědomí
 • pocity úzkosti a strachu, různé psychické projevy
 • výpadky paměti
 • nesrozumitelná komunikace
 • aura před záchvatem se zvláštními pocity (deja vu….)

Druhy epilepsie

Mezinárodní liga proti epilepsii v roce 2017 ustanovila rozdělení epileptických záchvatů na tyto:

 • fokální (parciální)
 • generalizované
 • s novým začátkem (nedá se rozlišit, zda jde o záchvaty parciální či generalizované)

Fokální epileptické záchvaty

Jejich příčina je v části mozkové kůry jedné hemisféry. Mohou probíhat s poruchou vědomí, ale také bez poruchy vědomí. Jejich projevy mohou být různé, například křeče, ale i stereotypní a opakované činnosti, silně emoční projevy, poruchy vnímání a různé senzorické změny, záchvat může být i bez motorických příznaků.

Generalizovaný záchvat

U generalizovaného záchvatu bývá problém v obou hemisférách a často začíná jako takzvaný grand mal, tedy velký záchvat. Tento druh záchvatu má své typické projevy, jak je známe. Pacient má křeče, je v bezvědomí, může se pomočit, pokálet, pokousat, anebo také udusit. Může se ale objevovat i petit mal, kdy dochází pouze k tomu, že pacient nereaguje, má strnulý pohled – tento stav může trvat třeba pět minut.

Syndrom neklidných nohou znemožňuje spánek. Pomůže přírodní medicína?

Jaké jsou příčiny vzniku epilepsie?

Z čeho vzniká epilepsie? Víme, že příčiny epilepsie se nacházejí v mozku, tedy v jedné či obou hemisférách. Jak ale k tomu dochází? Epilepsie může být podmíněna geneticky, anebo jde o následek úrazu hlavy, nádoru na mozku, nezdravého životního stylu, pití alkoholu a dlouhodobé a výrazné spánkové deprivace, následek podráždění světlem, silný deficit některých vitamínů a minerálů. Může jít také o autoimunitní zánět nervových drah centrální nervové soustavy či následek infekčních chorob.

Infekční nemoci, které mohou vyvolat epilepsii, jsou tyto:

 • AIDS (virus HIV)
 • tuberkulóza
 • meningitida
 • mozková toxoplazmóza
 • malárie a další

První pomoc při epileptickém záchvatu

Pokud jste svědkem epileptického záchvatu člověka, je třeba mu poskytnout první pomoc. Odstraňte ostré a nebezpečné předměty z dosahu epileptika nebo se snažte zabránit jeho úrazu či pádu při záchvatu. Podložte mu hlavu a uvolněte oděv v oblasti krku. Dříve se lidem vkládaly do úst různé předměty, aby jim nezapadl jazyk, to se dnes nedoporučuje, mohlo by to naopak uškodit. Nebraňte křečím, nechte, aby končetiny mohly volně reagovat na spasmy. Vyčkejte na konec záchvatu, případně změřte čas, jak dlouho záchvat trval.

Pacienta odváží rychlá v případě, pokud se jednalo první epileptický záchvat, pacient se zranil, anebo šlo o velmi dlouho trvající záchvat, případně když u člověka převládá zmatenost.

Co způsobuje nedostatek vitamínu D a jak ho doplnit?

Léčba epilepsie

Léčba epilepsie je dlouhodobá a většinou nedochází k úplnému vyléčení. Vždy existuje pravděpodobnost, že se v průběhu života v reakci na nějaký podnět záchvat vyskytne znovu. Proto je důležité vysledovat, co záchvaty spouští a snažit se tyto příčiny eliminovat. Pacient je sledován na neurologii, chodí na pravidelná vyšetření, mnohdy užívá léky – antiepileptika a je třeba také změnit životní styl. Léky na epilepsii by měly být správně indikovány a užívány pouze v případech, kdy je to nezbytné, protože mívají opravdu spoustu velmi nepříjemných i rizikových nežádoucích účinků. Neléčená epilepsie však může být velmi nebezpečná.

Někdy se také ve vážnějších případech epilepsie přikročí k chirurgickému zákroku, kdy se odstraní ložisko v mozku, které je považováno za zdroj vzniku záchvatů.

Ločidlo čertovo lejno. Čím je výjimečná rostlina, s kterou vymítali ďábla?

Jak se zbavit epilepsie

Zbavit se epilepsie není tak snadné, člověk se s touto nemusí musí umět naučit žít. Pomoci mohou i některé přírodní podpůrné prostředky a bylinky, například routa vonná, yzop lékařský nebo pivoňka, jejíž kořen nosili předkové jako amulet na krku jako ochranu před epilepsií. Zásadní je dodržovat rady lékaře a životní režim.

Člověk s epilepsií by neměl:

 • pít alkohol a brát drogy
 • provozovat riskantní adrenalinové sporty
 • chodit do hor sám
 • navštěvovat kluby, diskotéky a koncerty, kde jsou ostrá a rychle kmitající světla i velmi hlasitá hudba se spoustou decibelů
 • pracovat ve výškách či na rizikovém pracovišti
 • fyzicky i psychicky se přepínat
 • mít noční směny
 • v některých případech také řídit automobil

Epileptik by naopak měl:

 • mít dostatek spánku
 • vyhýbat se stresu v osobních životě i zaměstnání
 • mít stravu bohatou na vitamíny a minerály
 • užívat hořčík a vitamíny skupiny B ve velké míře
 • vyvarovat se všem rizikovým situacím a spouštěčům záchvatu

Epilepsie a podpůrné skupiny

Existují mnohé podpůrné skupiny a sdružení na pomoc osobám postiženým epilepsií. Patří mezi ně například Společnost E, EpiStop z.s. nebo Česká liga proti epilepsii ČLPE.

Epilepsie a těhotenství

Velkým problémem může být epilepsie v těhotenství. U ženy s epilepsií představuje epilepsie poměrně velké riziko pro dítě, a to jak vzhledem k riziku zranění při záchvatu, tak k riziku samotných záchvatů a nežádoucích účinků léků proti epilepsii. Navíc v těhotenství může epilepsie manifestovat.

Epileptické záchvaty v těhotenství mohou způsobit laktátovou acidózu, která může být pro dítě nebezpečná, protože vyvolává zpomalení jeho srdeční frekvence. Uvádí že, že toto riziko je vyšší než nežádoucí účinky užívaných léků. Další riziko představují samotné velké epileptické záchvaty, ty menší bez výrazných projevů jsou naopak pro dítě bezpečné.

Mnohé léky na epilepsii mají teratogenní účinek a hrozí velké riziko vzniku vývojových vad plodu. I léky užívané v průběhu kojení mohou negativně ovlivňovat dítě ve všech ohledech. Celkově je celé těhotenství, porod a období kojení pro ženu s epilepsií vysoce rizikové a vyžaduje přísné sledování pod lékařským dohledem. Už samotná velká životní změna, tělesné změny, duševní změny nebo nedostatek spánku mohou provokovat častější záchvaty.

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Epilepsii dnes můžeme mít pod kontrolou. Dříve lidé při záchvatech i umírali