Menu
WomanOnly
Vše o sexu

Promiskuita vládne světu. Co vede lidi k častému střídání sexuálních partnerů?

Taťána Kročková

Taťána Kročková

22. 12. 2021

Co to vlastně znamená být promiskuitní a dají se za promiskuitní chování označit současné trendy v podobě polyamorních vztahů? Pojďme si vysvětlit jednotlivé pojmy a přiblížit co vlastně je či není pro člověka přirozené. Zabrousíme také do historie a nebude chybět ani anketa, v níž se čtenářky zaměří na své vztahové zkušenosti i názor na to, jestli současná doba více nahrává promiskuitnímu chování.

Co je promiskuita a co za ni můžeme považovat

Termín promiskuita popisuje pohlavní nestálost a nevázanost, časté střídání sexuálních partnerů. V podstatě je za promiskuitní považováno to, když člověk spí s více lidmi najednou nebo udržuje několik vztahů zároveň, anebo také když střídá své partnery rychle za sebou. Nejvíce promiskuitu vymezuje křesťanské náboženství, které uznává jen svazek dvou lidí posvěcený Bohem, a to od jeho vzniku až do smrti obou zúčastněných. Zkrátka v dobrém i ve zlém, ve zdraví i v nemoci a dokud nás smrt nerozdělí. Promiskuita je tedy pochopitelně všechno ostatní, natožpak ještě prostituce!

V Islámu bychom ale za promiskuitu dle těchto křesťanských měřítek mohli považovat každé manželství, ve kterém si muž doma lebedí se všemi čtyřmi manželkami, které má z hlediska pravidel svého náboženství povolené. Samozřejmostí ale musí být to, že si je po materiální stránce může dovolit. Chudý muž tak zvládne uživit pouze jednu ženu a na více si již raději netroufá.

Promiskuitu pak můžeme také z historického hlediska sloučit i s pojmem cizoložství, které bylo přísně trestáno, a to i smrtí. Samozřejmě si to většinou pořádně odskákaly především a pouze ženy, a to třeba veřejným cejchováním, ponižováním nebo ukamenováním. Promiskuita u mužů se totiž často tolerovala. Netolerovala se pouze jejich homosexualita, ale to až od středověku. V antice byla naopak běžnou součástí každodenního života – každý muž míval svého jinocha pro krásné chvíle bez přítomnosti žen a manželských povinností.

Incest – genetická sexuální přitažlivost nebo zvrhlost?

Jak to bylo se Sodomou a Gomorou

Vrcholem promiskuity byla dle Bible města neřesti a hříchu – Sodoma a Gomora. V těchto biblických městech perverze jen kvetla, bývají také spojována s homosexualitou a dalšími praktikami, které nevedou k početí potomka. Obě města byla zničena ohněm a sírou, přežil pouze Abrahamův synovec Lot, který se zastal dvou Božích poslů, jež chtěli muži ze Sodomy zneužít. Přežily také jeho dvě dcery. Lotova manželka se při pohledu na zkázu města rázem proměnila v solný sloup. Ostatní hříšníci se ztratili navždy v propadlišti času.

A kdo je to sodomita? Inu onen hříšník, který se chová přesně tak, jako obyvatel Sodomy. Za sodomii se považoval anální sex, orální sex či jiné praktiky mezi stejným či opačným pohlavím, které nevedly k početí potomka. Zkrátka a dobře sodomie označuje všechno to, co není posvátné ve svazku manželském. Za sodomii byly v období středověku a raného novověku přísné tresty, zpravidla smrt upálením či stětím. Proti sodomii a promiskuitě vehementně bojovala též Marie Terezie, která neváhala hříšníky i popravovat. Teprve její syn Josef měl rozum a hlavně i srdce, proto trest smrti za sodomii v roce 1787 zrušil.

Nejstarší řemeslo na světě – prostituce

Za nejstarší řemeslo na světě je považována prostituce, proti které tak Marie Terezie brojila. Muži lehké děvy odjakživa potřebovali, navíc pro osamělé ženy to leckdy byla jediná možnost, jak se uživit, když nesměly vykonávat žádná tehdejší mužská povolání. Jediným úkolem ženy bylo vdát se a mít děti. A jako otázka se samozřejmě nabízí, jestli i samotné dohodnuté manželství s nemilovaným mužem vlastně tak trochu taková prostituce nebyla. Prostituce totiž v podstatě znamená prodávat své tělo za peníze či obživu.

Jakmile však došlo k rozšíření pohlavně přenosných chorob jakými byl syfilis či kapavka, začala prostituce představovat o mnoho větší problém a ve hře již nebyla nemravnost a narušení morálky, ale také lidské zdraví. Například kapavka se latinsky řekne gonorrhea, ale v dobových materiálech lze usuzovat i na cíleně stanovenou příbuznost od slova Gomoria, tedy se jednalo o pojmenování na základě hříšného biblického města Gomory. Každopádně prostituce v dobách minulých jen kvetla a rozhodně nemůžeme tvrdit, že jsou dnes lidé daleko prostopášnější a promiskuitnější než tomu bylo dříve.

Muži milují orální sex. Je ale felace u žen tak oblíbená, jak se tvrdí? 

Jaký je rozdíl mezi polyamorií a polygamií?

Ale zatímco dříve, respektive v dlouhých staletích středověké a raně novověké Evropy, bylo cokoli necudného provozováno veskrze tajně a pod pohrůžkou trestu, dnešní doba naopak přináší v mnohém naprostou svobodu. Veřejně se deklarují polyamorní vztahy, prostituce je uznávanou živností a příslušníci LGBT se ještě stále bijí za svá práva a rovnoprávnost s heterosexuálním manželstvím i možnostmi mít v takových vztazích děti. Pojďme se podívat na přesnější definici polyamorie. Polygamii u nás totiž neuznáváme, lze mít uzavřít pouze jedno manželství a nemůžeme mít několik žen najednou, jako je tomu v islámských zemích.

Polyamorie se ale u nás toleruje, protože se nejedná o sňatek, ale lásku k více lidem současně. Proto můžeme v polyamorii udržovat více vztahů najednou, zpravidla člověk stejně nezvládne více než dva vztahy, je to o vzájemné dohodě a všichni zúčastnění o sobě navzájem vědí. Polyamorní vztahy ale ani vůbec promiskuitní být nemusí. Můžeme dlouhá léta udržovat vztah pouze se dvěma osobami, a to třeba i různého pohlaví. Zatímco někdo jiný za tato léta vystřídá v posteli desítky milenců.

Jsou příslušníci LGBT promiskuitní?

Stejně tak se nedá hovořit o tom, že homosexuál, bisexuál, pansexuál nebo transexuál jsou díky své sexuální orientaci či identitě více promiskuitní než klasický a nudný heterosexuál. Samozřejmě má mnohem více na výběr, to ano, ale může milovat jednoho člověka dlouhá léta, třeba i celý život a nestřídá sexuální partnery jako ponožky či spodní prádlo. Tohle není o žádném škatulkování, ale především o lidech.

Pansexualita jako nová sexuální orientace předčí i bisexualitu

Hnutí hippies a Věk Vodnáře

Jinou věcí je volná láska, nebo komunitní láska, která bývá přímo skloňována v souvislosti s promiskuitou. Na druhou stranu to zní opravdu hezky. Už v 60. letech 20. století se pod vlivem vodnářského myšlení propagujícího „Love, no war” objevily značně promiskuitní tendence spát s každým s kým se nám zamane, protože jsme přece všichni sestry a bratři. Často v tom hrály roli i drogy a taková pohoda, kdy prostě neřešíme, ale jen žijeme (a hřešíme). Pokud k tomu přidáme špetku zodpovědnosti a schopnosti nést následky svých činů a umění pracovat, budovat a tvořit, mohlo by to být mnohem více v pořádku než povalečství, vnitřní rozervanost a pocit, že nevíme co sami se sebou a se svými životy.

David Beckham jako symbol metrosexuála, tvrdí autor tohoto pojmu

A co přináší dnešní doba a Věk Vodnáře? Především silnou éru hnutí New Age válcující tradiční křesťanské hodnoty a propagující touhu po svobodě a rebelii, opět volnou lásku a sycení těla i duše. Obdobně jako v éře hnutí hippies se snažíme brojit proti všem pravidlům a omezením, každé druhé manželství se rozpadá a tradiční role rodiny upadá. Promiskuita tedy vládne světu a krátkodobé a polyamorní vztahy máme proto, že chceme a můžeme mít Je to svobodné, jednoduché a pohodlné, než se o něco snažit a vydržet s jedním partnerem celý život i za cenu sebezapření, práce na sobě a hledání kompromisů.

Ostatně s ohledem na celou minulost a staletí odříkání, tělesných trestů, trestů smrti a spoustu lidského neštěstí pramenícího z popírání lidské přirozenosti není divu. A jak se říká, pokud nikdo nikomu neubližuje a chová se zodpovědně stran pohlavně přenosných nemocí, nakonec…ať si každý dělá, co chce…

Anketa: Myslíte si, že současná doba více nahrává promiskuitnímu chování?

Promiskuitní chování asi chápu tak, že někdo nenavazuje partnerské vztahy, ale prostě užívá dne (a noci). Bylo to vždy, stačí si přečíst dobovou literaturu. V některých obdobích to dokonce neslo nimbus posvátnosti. (Lada, 48 let)

Myslím, že lidi jsou pořád stejně promiskuitní, jen teď je to daleko snazší díky internetu, díky rychlému překonávání vzdálenosti. Promiskuita pro mě znamená mít více partnerů, se kterými člověk udržuje sexuální poměr, což mě asi nijak neuráží, dokud ten člověk nemá jednoho stálého partnera, který o té promiskuitě druhého neví. (Iva, 36 let)

Mně dnes naopak mladí přijdou často nesmělí a stydliví. Promiskuitní mi připadnou ty vztahy, které jsou jenom nakrátko a je kladený důraz jenom na ten sex. Nebo přesněji: ať si každý dělá, co je mu libo, ale vadí mi vyzývavé chování. Něco na veřejnost nepatří, a to ani ve slovní podobě. (Vanda, 51 let)

Promiskuitě nahrává internet, alkohol, četné kontakty s lidmi i veřejně tolerovaná nahota a erotika

Dnešní doba určitě víc nahrává promiskuitnímu chování. Vše je jednodušší díky internetu. Takže i seznamování, flirtování, anebo nevěra. A nejen internet nabízí pohodlnější prostředí pro promiskuitní chování, ale i běžný život. V každém zaměstnání, baru, sportu, koníčku, všude jsou teď obě pohlaví a spousta příležitostí pro promiskuitu a nevěru. Dříve tomu tak nebylo. Dnes sleduji spoustu příkladů ze života, potkávám své zadané známé, jak si to na party rozdávají s někým úplně jiným na záchodě, flirtují v baru na klíně s jinými lidmi. Svou roli hraje i alkohol, který boří zábrany. Jedna moje známá, pokaždé, co se napila, chtěla mít sex, s kýmkoliv a kdekoliv. A bylo jí vlastně jedno i s jakým pohlavím. Byla vdaná a měla malé dítě. A taky jí bylo úplně jedno, že na zábavě manžel sedí poblíž, nebo je nedaleko i partnerka její vyhlédnuté oběti. Tak tomuhle já říkám promiskuita…

Je mi z toho dost smutno, jak to tak sleduji. Vždycky jsem si myslela, že na prvním místě má být láska, věrnost a rodina. Kromě toho, že lidé mají k promiskuitě hodně příležitostí díky kontaktům a také díky alkoholu, vidím ještě další důvod v tom, jak se oblékáme. Zatímco dříve byl muž u vytržení, když zahlédl byť jen dívčí kotníček, dnes v televizi děti sledují polonahé ženy, které se producírují v nějaké trapné reality show. Dříve měla žena velký problém, pokud se vůbec ocitla na ulici bez doprovodu, dnes může být aktérkou gang bang videa a všem je to jedno. (Petra, 29 let)

Já proti promiskuitě nic nemám. Vždycky jsem žila spíše ve stylu hippies a rozlišovala jsem spíše dobrý a špatný sex. Spát s kým se mi zachce, je pro mě projev svobody a přirozené volby na základě nějakých biologických mechanismů. Mám hezké vzpomínky na své rané mládí a na živelný sex, nevidím důvod si to odříkat. Když oba chtějí, je to jejich věc… (Jana, 34 let)

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Promiskuita vládne světu. Co vede lidi k častému střídání sexuálních partnerů?