Menu
WomanOnly
Zdraví a výživa

Propustka k lékaři: Jak funguje, kdy na ni máte nárok a na jakou dobu platí?

Zaměstnanci by se měli objednávat k lékaři mimo pracovní dobu. Pokud to však z nějakého důvodu není možné, lze zaměstnavatele požádat o tzv. propustku k lékaři. Jak přesně taková propustka funguje a za jakých okolností na ni má zaměstnanec nárok?

Návštěva lékaře během pracovní doby se řadí k tzv. osobním překážkám na straně zaměstnance, jimiž se zabývá zákoník práce, konkrétně zákon č. 262/2006 Sb. V tomto zákoně je dále uvedeno, na co všechno a za jakých podmínek má zaměstnanec nárok.

Jak propustka k lékaři funguje?

K lékaři byste v ideálním případě měli chodit mimo svou pracovní dobu. Jak ale většina z nás z praxe ví, ne vždy je to možné – třeba už jen kvůli tomu, že má lékař stejnou pracovní dobu jako většina zaměstnanců. Právě pro tyto případy slouží propustka k lékaři, na základě níž lze podstoupit vybraná vyšetření a zákroky i během pracovní doby. Propustku lze podle zákona využít na nezbytně nutnou dobu. Tím, co pojem „nezbytně nutná doba“ znamená, se zabýváme níže.

Propustku k lékaři nelze využít pro všechna vyšetření a nárok na ni vzniká pouze za určitých podmínek. Pokud je zaměstnanec všechny splňuje a k lékaři se vydá, bude propustka sloužit jako potvrzení této události. Zákon nestanovuje, jak přesně by propustka k lékaři měla vypadat, a tak lze použít libovolný vzor a podle něj ji sepsat.

Jak vyplývá z výše zmíněného, propustka k lékaři se vydává pouze ve výjimečných případech. Pokud nebudou splněny podmínky pro uvolnění z práce za účelem návštěvy lékaře, může být řešením neplacené volno.

Tmavá moč jako varovný signál. Co ji způsobuje a kdy jít k lékaři?

Kdy má zaměstnanec na propustku k lékaři nárok?

Nárok na propustku k lékaři vzniká v případě, že není možné provést dané vyšetření mimo pracovní dobu. To znamená, že na plánované lékařské zákroky a prohlídky byste se vždy měli objednávat ve vlastním volnu. Také platí, že zdravotnické zařízení, které máte v plánu navštívit, by se mělo nacházet co nejblíže pracovišti a musí být ve smluvním vztahu s vaší zdravotní pojišťovnou. Zaměstnavatel v případě žádosti o propustku k lékaři posoudí, zda je pro ni dobrý důvod a zda máte dle zákona na uvolnění k lékaři nárok.

K situacím, kdy se propustka k lékaři vystavuje automaticky, patří pracovnělékařské prohlídky a vyšetření či očkování související s výkonem práce. I v tomto případě může zaměstnanec odejít z práce na dobu nezbytně nutnou.

Nárok na propustku k lékaři tedy v mnoha případech nevzniká. Pokud zaměstnavatel sezná, že lze dané vyšetření podstoupit jindy než v pracovní době, propustku vám vystavit nemusí. To samé platí například tehdy, když máte vícesměnný provoz – zaměstnavatel bude s největší pravděpodobností požadovat, abyste si lékařské prohlídky vyřídili během volných dní.

Na jakou dobu je propustka k lékaři platná?

S propustkou k lékaři je spojen poněkud neurčitý pojem „nezbytně nutná doba“. Co to vlastně znamená a na jak dlouho je zaměstnanec na základě propustky uvolněn?

Zákon tento pojem přesně nedefinuje. To, jak dlouhá bude nezbytně nutná doba, se odvíjí především od dvou faktorů:

 • času stráveného u lékaře
 • času stráveného na cestě k lékaři a od něj

To znamená, že propustka k lékaři může být vystavena na čtyři hodiny i na celý den – záleží, jak dlouhou dobu u lékaře strávíte a kolik času vám zabere cesta.

Kodein: Dobrý sluha, zlý pán. Kdy se užívá a jaká rizika jsou s ním spojena?

Jaká vyšetření lze na propustku k lékaři podstoupit?

Jak jsme zmínili výše, propustku k lékaři nelze využít na všechna vyšetření. První podmínkou, která musí být splněna, je, aby vyšetření nebylo možné podstoupit mimo pracovní dobu. To ale není vše. Propustku lze zároveň získat pouze za předpokladu, že je jejím důvodem:

 • soubor lékařských úkonů vedoucích k určení diagnózy
 • soubor lékařských úkonů vedoucích ke zjištění příčin poruch zdraví
 • ošetření konkrétního problému
 • předepsaná rehabilitace

Propustku k lékaři tedy s největší pravděpodobností nebudete moci využít například na preventivní prohlídku u zubaře, jelikož se předpokládá, že se můžete objednat na čas mimo pracovní dobu.

Propustka k lékaři a náhrada mzdy

V případě návštěvy lékaře na základě propustky se obecně jedná o placené volno. Pokud nejsou splněny podmínky pro získání propustky, může si zaměstnanec vzít volno neplacené.

Náhrada mzdy je zaměstnancům poskytována v případě, že:

 • se jedná o vyšetření jeho osoby
 • doprovází blízkého rodinného příslušníka k lékaři (např. dítě, manžela, manželku nebo rodiče)

Pro doprovod blízkého příbuzného platí podobná pravidla – vyšetření, popř. ošetření je nezbytné a nelze jej provést mimo pracovní dobu. Pokud nejde o blízkého rodinného příslušníka, nárok na placené volno nevzniká.

8 jídel, které nám pomohou vyléčit se z nachlazení či chřipky

Vzor propustky k lékaři – jak žádost o uvolnění sepsat?

Zákon neudává, jak přesně by propustka k lékaři měla vypadat. Můžete si tedy stáhnout v podstatě libovolný vzor propustky k lékaři v PDF a ten poté vyplnit, popřípadě si dokument sepsat sami. V mnoha případech mají zaměstnavatelé k dispozici již hotový formulář, o který tedy stačí požádat a následně jej vyplnit. Zároveň zaměstnavatel vůbec nemusí potvrzení o návštěvě lékaře vyžadovat a postačí mu, když ho o návštěvě lékaře s dostatečným předstihem informujete. Na přesný postup se tedy zeptejte svého zaměstnavatele.

Propustka k lékaři by měla obsahovat následující informace:

 • jméno a příjmení
 • datum + čas odchodu a návratu
 • datum + čas odchodu od lékaře (potvrzeno lékařem)
 • podpis zaměstnavatele

Součástí propustky je i sekce určená pro informace, které vyplní ošetřující lékař. Pokud s sebou propustku nemáte, pro jistotu lékaře požádejte o potvrzení o návštěvě.

Zdroj: mesec.cz, euro.cz, finance.cz

Ohodnoťte tento článek:
2,8
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Propustka k lékaři: Jak funguje, kdy na ni máte nárok a na jakou dobu platí?