×
WomanOnly

Torze neboli uskřinutí vaječníku ohrožuje ženy. Stát se může i těhotné!

Torze vaječníku bolest břicha

Torze vaječníku neboli torze adnex je po mimoděložním těhotenství druhá nejčastější příčina náhlé příhody břišní, tedy silných bolesti břicha se závažnými následky. Tento stav vyžaduje okamžitý lékařský zákrok. Proč k uskřinutí dochází a jak torze vaječníku poznáme?

Torze vaječníku – příčiny

K uskřinutí vaječníku dochází zaškrcením pohyblivého ovariálního tumoru nebo stopkatého myomu, který se otočí kolem své osy. To znamená, že se ve vaječníku nachází útvar, který tam nemá co dělat a který uskřinutí způsobí. Může jít o pouhou cystu, ale také o zhoubný nádor. K torzi ale může dojít i u zcela zdravého vaječníku. Torze zdravého vaječníku může vzniknout i jako následek sportu u mladých dívek, například u hráček volejbalu nebo basketbalu, které hodně skáčou.

Cysta na vaječníku. Kdy vám nic nehrozí a v jakých případech je lepší zpozornět?

Někdy se vyskytuje částečná rotace, kdy se utlačí žíly, ale tepenný přítok zůstane zachován. Tehdy dochází k městnání krve v cystě, otoku a krvácení, které se může rozvinout i do dutiny břišní. Jindy je zaškrcení žil i tepen úplné a rychle se rozvíjí zánět a nekróza. Podobně u mužů vzniká uskřinutí varlete.

Na základě toho, k jak velkému zaškrcení dochází, se objevují i příznaky, které mohou být náhlé a intenzivní, nebo postupně nastupující.

Jak poznat torze vaječníku?

Uskřinutí vaječníku nebo vejcovodu se dá poznat podle silné a prudké bolesti na jedné straně podbřišku. Protože jde o náhlou příhodu břišní, která vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, není na co čekat. Kvůli zaškrcení cysty na vaječníku a rychlému nástupu zánětu celé pobřišnice se objevují příznaky jako celková slabost a nevolnost, zvracení, zrychlený tep, zimnice a studený pot, prudké bolesti břicha, zástava odchodu plynů a stolice, hrozí i nástup šokového stavu.

Pacientka je ohrožena na životě, proto je nutné okamžitě volat rychlou záchrannou službu. Přivolaný lékař může zjistit diagnózu pohmatem. Břicho je tvrdé, vzedmuté a bolestivé, místo torze je extrémně citlivé. Diagnózu může potvrdit ultrazvukové vyšetření a laparoskopie, která obvykle končí laparotomií – provedením operace.

Torze vaječníku – laparoskopická operace

V případě torze vaječníku neexistuje žádný jiný možný způsob než okamžitý chirurgický zákrok, stejně jako třeba u zánětu slepého střeva, protože je pacient ohrožen na životě. Torze vaječníku se dnes již řeší převážně laparoskopicky, je třeba navrátit torzi do původního stavu. Zároveň se vzniklá cysta odstraní a útvar se posílá na histologický rozbor.

Pokud se ve vážnějších stavech rozšíří nekróza nebo je zde větší tumor, je nutné provést také odstranění celého vaječníku i vejcovodu, tedy se provádí adnexektomie. Jednostranná adnexektomie ale pochopitelně již vede k výraznému snížení šance na otěhotnění.

Léčba rakoviny může způsobit neplodnost. Pacienti si ale mohou nechat buňky zmrazit na reprodukční klinice

Torze vaječníku v těhotenství

Vzhledem k tomu, že i samotné uskřinutí vejcovodu nebo vaječníku je spíše vzácné, není třeba se ničeho obávat. Zvýšené riziko torze nastává v případě výskytu patologických útvarů na vejcovodech, nejčastěji jsou to benigní cysty, ale může jít samozřejmě i o zhoubný nádor. Proto i šance, že se vám něco takového stane v těhotenství je malá, avšak není to zcela vyloučeno.

Pravidelné kontroly na gynekologii a vynález ultrazvuku dokáží zjistit výskyt cyst nebo jiných útvarů na vaječnících, tudíž to pro těhotnou ženu nemusí být žádným překvapením. V rané fázi těhotenství se skutečně cysty na vaječníku mohou ještě vyskytovat. Ženy trpící těmito cystami mnohdy v průběhu menstruačního cyklu zjistí, že se cysty mění a průběžně odcházejí. V těhotenství drobné cysty také většinou samy vymizí.

Mimoděložní těhotenství. Proč k němu dochází a jak jej poznáme?

Riziko torze vaječníku v těhotenství je spojeno s výskytem cysty, ale i zhoubného nádoru, který může dále růst. V tomto případě je potřeba zvážit možnost včasného chirurgického zákroku i v těhotenství, abychom neohrozili ani miminko, ani jeho matku. Vše však záleží na individuálním posouzení lékaře. Pokud není ovariální nález podezřelý, je lepší s operací počkat. Jak již bylo zmíněno, pokud je to cysta, většinou se sama rozpustí. Když lékař vyhodnotí, že je nález krajně podezřelý a představuje pro ženu vysoké riziko, dochází k operaci i na úkor těhotenství.

Operace po 20. týdnu těhotenství už je opravdu spojena s vysokým rizikem předčasného porodu. Jakákoliv operace v průběhu těhotenství je už sama o sobě pro nastávající maminku riziková, natožpak pro dítě. Informace o této problematice podrobněji poskytuje článek https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina/v-gravidite-449543.

5/5 - (1 vote)
5/5 - (1 vote)


Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*