Menu
WomanOnly
Láska

Vztahy podle ájurvédy. Které konstituční typy se k sobě hodí, a kde to bude skřípat?

Taťána Kročková

Taťána Kročková

25. 10. 2021

Ájurvédu známe jako učení o zdraví a harmonii. Existují tři základní konstituční typy (váta, pitta a kapha), které máme v určité míře v sobě každý z nás. Převažující typ do jisté míry ovlivňuje naši osobnost, návyky i přístup k péči o své zdraví. Jak ale tyto typy spolu vzájemně vycházejí? Můžeme v ájurvédě najít i moudrost, která nám pomůže s partnerskými vztahy a láskou? Jak se k sobě jednotlivé typy hodí vám poradí ájurvédská terapeutka Andrea Lazarská.

Andreo, jak vnímáte vztahové propojení mezi lidmi z hlediska ájurvédského učení?

Ájurvéda není pouze medicínským systémem, ale především představuje umění každodenního života. A o čem jiném je náš život, když ne o vztazích? Vztahy s naším prostředím (sami víme, jak moc nás ovlivňuje např. počasí, jak jinak se cítíme v rušném městě oproti tiché přírodě, jak se vztahujeme obecně k životnímu prostředí), vztah k domovu, k práci, k věcem, které nás obklopují, k lidem okolo nás a především vztah k sobě, či snad lépe řečeno vztah se sebou samým. Od něj se vše ostatní odráží. Jak k sobě přistupuji? Vnímám a respektuji potřeby svého těla? Vnímám své hluboké pocity a dávám jim v životě potřebnou důležitost? Pokládáme si otázku „Kdo jsme?“ a čekáme, že nám odpoví někdo jiný?

Ajurvéda: Recepty a strava pro vátu, pittu a kaphu. Víte, ke kterému typu patříte?

Člověk je tvor společenský a jeho život je každodenně různorodě protknut mnoha vztahy a interakcemi. Ať jsou to náhodní cestující ve vlaku, kolegové v práci, děti, sourozenci, partneři apod. Všichni si uvědomujeme, jak mocně nás vztahy mají schopnost ovlivňovat, jejich výrazný efekt na naše fyzické zdraví a psychickou pohodu. Ideálně by vztahy měly být charakterizovány jasností, soucitem, pochopením a láskou, jinak budou narušovat naši pohodu zmatek a konflikty. Proto je prospěšné na vztazích pracovat a hledat harmonii se sebou i s okolím.

Jak nás tedy ovlivňuje to, k jakému typu patříme? Například jsme více pitta, váta, anebo kapha…

Ájurvédské pojetí osobnostních charakteristik a chování je založeno na povaze a charakteristice jednotlivých dóš. Základním předpokladem učení je skutečnost, že člověk představuje mikrokosmos Vesmíru a stejně jako vše stvořené i on se skládá z pěti prvků – éteru, vzduchu, ohně, vody, země, které jsou v každém z nás specificky nakombinované do podoby tří dóš – váty, pitty, kaphy. Každá z nich má své určité vlastnosti a projevy. Klíčovým konceptem je zde prakrti, naše přirozenost daná v okamžiku narození – zcela individuální poměr dóš a jejich vlastností, což se promítá nejen do fyzických aspektů našeho těla, ale silně zabarvuje i naše chování, vnímání, myšlení atd.

Jak se stravovat v zimě podle ájurvédy, proč nepít kávu a jak si posílit imunitu?

Na úrovni mysli se jednotlivé elementy projevují jako tzv. triguny – sattva (přirozená inteligence, klid, ticho, štěstí, čistota), radžas (aktivita, vášně, žádostivost, zlost, turbulence), tamas (netečnost, letargie, otupělost), které zabarvují naši osobnost a náš temperament a ovlivňují naše mentální zdraví. Toto učení tvoří základ ájurvédské psychologie.

Každý z nás je utvářen souhrou všech tří dóš, akorát jejich poměr je jinak zastoupen. Někdy a v některých situacích nám vévodí jedna ze tří dóš, jindy jde o převahu dvou dóš, které hledají mezi sebou rovnovážnou interakci, ve výjimečných případech jsou zastoupeny všechny tři dóši stejnoměrně.

Jak zjistíme, ke kterému typu, dóši, patříme a co to pro nás znamená?

Přesné zastoupení dóš vám sdělí váš ájurvédský terapeut na základě své precizní diagnostiky, ale můžete si udělat i orientační dóša test na internetu. Pro přehlednost se podívejte na stručnou charakteristiku jednotlivých dóš.

VÁTA:

Rychlé nadšení, které ale dlouho nevydrží, rychlé učení i zapomínání, rychlé jednání, velká vnímavost, tvořivost, hravost. Slabostí jsou pak strachy, úzkosti, nerozhodnost, častý sklon ke změnám.

PITTA:

Disciplinovanost, ambicióznost, organizovanost (milují seznamy), výborná schopnost k učení, vysoká inteligence, výkonnost, výborně argumentují a chtějí mít pravdu. Vřelost, vitalita, vášeň. Slabostí bývá netrpělivost, vztek, nadměrný perfekcionismus či přehnaná kritičnost, žárlivost.

KAPHA:

Pohodáři milující jídlo, posezení, nicnedělání, dlouhý spánek. Jsou trpěliví, jejich mysl je stálá, jsou laskaví, soucitní, odpouštějící, podporující, rodinu velmi milující. Slabosti představují lenost, pomalost, připoutanost či chamtivost.

Fáze zamilovanosti ve vztahu. Jak se liší zamilovanost od okouzlení a jak poznat přechozený vztah? Odpovídá psycholožka

A co partnerské vztahy podle ájurvédy? Kdo se tedy ke komu hodí?

Snad by se dalo říci, že v ájurvédě neexistuje nic takového jako k sobě se vůbec nehodící pár. Avšak má to svou podmínku, neboť o vztahy je prostě nutno pečovat na mnoha úrovních. Podstatné je znát sám sebe a svou přirozenost, poznat a respektovat svou vlastní sílu i svá omezení, pečovat o vlastní rovnováhu. To je nápomocné k tomu, abychom měli druhému co nabídnout a byli schopni správně porozumět jedinečnosti a odlišnosti každého z nás. Toto uvědomění vede k soucitu, pochopení a přijetí rozdílností, naše očekávání se stanou více realistická, a tím vším se vytváří méně prostoru pro zklamání a konflikty a více prostoru pro radostné a hravé objevování.

Věnovat pozornost vlivům dóš na lidský organismus a náš život je tedy velice nápomocné k pochopení chování svého i druhých. Například když je vaše dítě neorganizované, zapomnětlivé a žije v chaosu, může to být zvýšenou vátou. Pomůžete mu k rovnováze teplou, olejnatou, výživnou a pravidelnou stravou a pravidelným klidným denním režimem mnohem více než křičením a trestáním.

Takže když jsou například dva lidé typu váta, asi to nebude moc dobře fungovat a ve vztahu bude hodně chaosu, že?

Váta je velice tvořivá, vnímavá a spontánní, má smysl pro humor, je ale také velmi nestálá, neuzemněná, neorganizovaná. Hrozí nebezpečí vzniku chaosu a nepořádku v životě, neorganizovanost a nestálost vede k situacím, že třeba mají mnoho nápadů, ale u žádného dlouho nevydrží, nejsou schopni je zrealizovat a uvést do konce. Takoví dva jedinci se potřebují silně zaměřit na režimová opatření, která je udržují v rovnováze, jinak si budou vzájemně vátu zvyšovat, což je stav směřující k mnoha fyzickým i psychickým nemocem.

Jak se zahřát v zimě? Rady ajurvédské terapeutky proti zimomřivosti

A jak to bude vypadat ve vztahu váty s pittou?

Element vzduchu se zde setkává s elementem ohně, vzduch může oheň zvýšit nebo rozfoukat. Pitta má tendenci se nad neukázněností a neorganizovaností váty rozčilovat. Pitta miluje své seznamy, je často zahrabaná do knih a studia, má své úkoly, je silně zaměřená na cíl, zatímco váta chce být spontánní a proměnlivá. Pittovská vážnost a tendence k intelektuálnosti může být rozveselována tvořivou vátou se smyslem pro humor.

Mohou tvořit dobrý tým za předpokladu, že respektují své limity, to znamená, že pitta nebude kritizovat slabost a nesoustředěnost váty, bude jí dopřávat dostatek odpočinku a podporovat ji ke klidu, a váta naopak bude rozumět tomu, že její rozevlátost vede nakonec k chaosu a nechá si dobře poradit. Například když se blíží léto a váta předloží před pittu mnoho tipů na výlety, pitta z nich systematicky několik vybere a celou akci zorganizuje.

A co vztah váty a kaphy?

Zatímco váta je rychlá, lehká, pohyblivá a nestálá, kapha představuje opak – pomalá, stabilní, klidná, velmi pečující a milující. Vátě přináší ukotvení, stabilitu, klid, zatímco váta je pro kaphu stimulem a motivací. Kapha tak bude přirozeně omezovat nezdravou pohyblivost váty (např. navrhne sledování romantického filmu v TV na pohodlném gauči místo neustálého chození ven), váta bude zdravě kaphu povzbuzovat k pohybu.

A pitta s pittou?

Vztah pitta + pitta může představovat časté spory, například i v zaměstnání, pitty totiž chtějí šéfovat a mít pravdu. Tyto vztahy představují docela velkou výzvu, může docházet ke konfliktům, žárlivým či jinak vyhroceným hádkám, zde záleží opravdu na vyrovnanosti a schopnosti respektu. Ideální je rozdělit zodpovědnost (např. jedna pitta zodpovídá za zahradu, druhá za čistotu uvnitř domu, jedna pitta vaří, druhá myje nádobí).

Doporučuji nekritizovat toho druhého, neříkat, že bych to udělala jinak! Pitty rádi a dlouze diskutují a jednají, mají vždy připraveno mnoho argumentů. Pittu nejlépe utišíme tím, že řekneme: „Máš pravdu, výborný argument, to mě nikdy nenapadlo, děkuji.“

A jak to bude fungovat ve vztahu pitty s kaphou?

To je dobrá kombinace, kdy horká a intenzivní pitta má možnost přiměřeně motivovat a organizovat kaphu. Pitta má tendenci vytvořit seznam aktivit pro kaphu, kapha je dobrým týmovým hráčem, která toho i hodně vydrží.

Vztahy podle horoskopu. Která znamení se k sobě hodí a komu byste se měla raději vyhnout?

Takže jsem z toho usoudila, že je asi vždy lepší nehledat si k sobě stejného člověka (stejného typu), ale někoho, kdo nás vyrovná a doplní…

Jsou–li ve vztahu dvě stejné dóši, budou se vzájemně zvyšovat, takže je větší výzvou si hlídat svou rovnováhu. Jsou-li ve vztahu různé dóši, pak se vzájemně podporují, kontrolují a vyvažují, avšak v nerovnováze se budou provokovat. Cílem tedy je pochopit, co koho harmonizuje a chovat se dle toho.

A platí to i pro vztah rodičů a dětí…

Pěkným příkladem mohou být i naše děti. Máte–li vícero dětí, pak si prosím uvědomte, že každé z nich bude potřebovat jiný přístup dle jejich vlastní přirozenosti a dle toho také budeme volit jejich volnočasové aktivity. Vátové dítě bude tíhnout k hudbě nebo jiné tvořivé činnosti, pitta dítě bude soutěživé, ve sportu toužící po pozici kapitána, ve třídě po předsednictví, pro kapha dítě bude nejvhodnější aktivita venku v kolektivu ostatních dětí, tak se bude cítit šťastné.

V širším kolektivu je vhodné mít zastoupeny všechny dóši – váty mají plno bláznivých nápadů, pitty budou vybírat ty nejlepší a organizovat jejich realizaci, kaphy pomáhat s realizací, mají velkou výdrž a budou se ujišťovat, že se plán dokončí.

Láska za časů korony. Psycholožka o koronaviru a partnerských vztazích

Co můžeme udělat pro zlepšení svých vztahů?

Vztahy jsou jako tanec – můžeme se naučit jednotlivé kroky, ale nejlepší tanec přichází, když se mu úplně oddáme. Proto se učme naslouchat sobě i druhým, cítit a vnímat, rozumět a milovat. Kvalita vztahů závisí na každém z nás. Ájurvéda dává doporučení, jak se stát tou nejlepší podobou sama sebe, jak pochopit a respektovat přirozenost svou vlastní i druhých. Život se skládá z bezpočtu voleb, které každodenně provádíme, přičemž ty správné činí náš život šťastnější a spokojenější.

Andrea Lazarská

Andrea Lazarská (*1977)

  • Vystudovala tříletý obor „Ájurvédský terapeut“ v Ájurvédské Gurukule pod vedením MUDr. Martiny Ziskové.
  • Studium bylo završeno klinickým studijním pobytem v ájurvédské nemocnici Gomantak Ayurved Mahavidyalaya and Research Centre, Goa, Indie.
  • V rámci rozšiřování si vědomostí se zúčastnila mnoha seminářů a přednášek u Roberta Svobody, Prashantiho de Jaggera, Martiny Ziskové, Davida Freje a dalších ájurvédských osobností.
  • Od dětství se zajímá o východní kultury, filozofii, psychologii, o zdraví, jógu, pohyb a práci s energií, absolvovala řadu masérských vzdělávacích kurzů a postupně pronikala do souvislostí mezi tělem, myslí a duchem člověka.
  • Pracuje jako ájurvédský terapeut, pomáhá klientům nejen se uzdravit z nemoci, ale i nalézt ve svém životě harmonii, klid a vnitřní pocit pohody.
  • www.ajurvedskaterapie.cz

Ohodnoťte tento článek:
5
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Vztahy podle ájurvédy. Které konstituční typy se k sobě hodí, a kde to bude skřípat?