Menu
WomanOnly
Esoterika

Forerův efekt a sebenaplňující proroctví. Proč se najdeme v každém horoskopu?

Není horoskop jako horoskop, není věštba jako věštba. I když bulvární astrologie zrovna čest astrologii jako takové nedělá, předpovědi na každý měsíc lidé čtou, a to nejspíše ze zvědavosti. Většinou na ně sedí. Jak je to možné? Existuje totiž pojem Forerův efekt, který by vám možná na vaši otázku dokázal odpovědět. Ale není to tak jednoduché… A pak je tu ještě sebenaplňující proroctví, které v podstatě zaručuje, že se vám jakákoliv věštba vyplní. Čím to je?

Jak je možné, že horoskopy a další předpovědi většinou na každého sedí, i kdyby si je astrologové, věštci a hadači osudu (jakože to fakt opravdu většina z nich nedělá) vymysleli? Jak je možné, že se pak i vyplní? Řada z vás se možná pídí po odpovědi na otázku, co za tím vlastně stojí? Můžeme věřit tomu, co nám druzí předpoví? Jak je možné, že dané charakteristiky či prognózy opravdu sedí a každý se v nich, dá se říci, najde?

Proč lidé hledají odpovědi v duchovnu a nadpřirozenu?

Někteří lidé potřebují věřit v nadpřirozeno a magickou moc přírody, jiní zase v moc naší vlastní mysli. Pokud se někdo nachází v těžké životní situaci, řeší partnerskou krizi, změnu zaměstnání či ho čeká jiné závažné životní rozhodnutí, chce často, v malosti své vlastní existence, poradit tak nějak z jiného, vyššího a duchovnějšího světa. Pak se nabízí hned několik možností, z nichž některé se týkají právě astrologického poradenství či výkladu karet a podobně. Dříve tuto úlohu ale přebíral kněz, který se držel striktně ohraničených pravidel náboženství, kde je věštění budoucnosti zapovězeno. Proč taky? Vždyť to, co se s člověkem dále stane určuje přece síla nejvyšší a vše záleží jen na tom, nakolik bude člověk čistý, pokorný, věrný a oddaný službě druhým či Bohu.

Z ryze křesťanského pohledu − pokud bude člověk páchat zlo a smilnit, spravedlivý trest ho jistě nemine. Není potřeba znát svou budoucnost, zjevují ji poslové Ďábla, kteří tímto člověka pokoušejí, jak “přečůrat” svůj osud a nabádají ho k sobeckému a zištnému jednání a chování, které odporuje zásadám křesťanského smýšlení.

I duchovní otec může člověku poskytnout útěchu a většinou pomůže podpora v tom, že jsme všichni na jedné lodi a součástí jednoho celku a nikdy se neztratíme ani neodkloníme od své cesty, pokud máme dobrý hlas svého svědomí a pevnou víru. Co dál?

Vztahy podle horoskopu. Která znamení se k sobě hodí a komu se vyhnout?

Psychologické poradenství jako útěcha pro duši

Psycholog, v souvislosti s rozvojem vědy a racionálního smýšlení lidské společnosti, zase radí převzít osud zodpovědně do svých rukou a chovat se tak, abychom ctili hranice druhých, a zároveň dokázali naplnit a uspokojit své základní lidské potřeby, sny, touhy a přání. Učí nás bojovat se svými komplexy a silami nevědomí, které nás mnohdy svádějí na scestí a komplikují nám život. Učí nás mít dostatečné sebevědomí, abychom se dokázali rozhodnout sami a nepotřebovali žádné berličky. Učí nás nezávislosti, seberealizaci, práci s emocemi a zvládání osobních a vztahových krizí. Učí nás zodpovídat za svůj život a věřit ve své vlastní schopnosti.

Úskalí ezoterického poradenství a úloha věštců a kartářek

Dále tady máme ezoteriku a různé věštecké poradenství, tedy astrologii, výklad karet, numerologii a další ezoterické a duchovní nauky, které dokáží člověku poradit v těžké situaci, anebo předpovědět, co jej může čekat, k čemu má dotyčný dispozice a na co by si měl dávat pozor. Zatímco kněz a psycholog jsou studovaní a mají bohatou praxi při jednání s lidmi (psycholog má i náročný pětiletý psychoterapeutický výcvik), různá ezoterická poradenství se různí nestudovaní lidé mohou rozhodnout dělat za dne na den, a to za nemalý peníz.

Nezpochybňuji, že někdo skutečně má své jasnovidné schopnosti a schopnosti vhledu do osobnosti či osudu druhého člověka, ale zde třikrát velký pozor! Mnozí tito lidé umí, ale ten kdo nejvíce umí, většinou mlčí. Nepotřebuje dávat své umění na odiv a brát za něj nekřesťanské peníze. Mnohdy se také stává, že samozvaní ezoterici, léčitelé či terapeuti klienta poškodili neodborným, naivním či zcela nevhodným přístupem!

Jak úplněk působí na člověka. Proč trpíme nespavostí nebo nás bolí hlava?

Poznej sám sebe jako nejlepší cesta

Lidé by neměli potřebovat znát svou budoucnost, ale především by se měli naučit rozumět sami sobě, poznat sami sebe. Pokud jim k tomu slouží různé ezoterické disciplíny, je to jen ku prospěchu věci. Vždy totiž záleží na tom, čemu věříme a s čím pracujeme. Pokud věříme sami sobě a nacházíme odpovědi, byť v rámci nějaké mystiky či transcendence a transformace vědomí, sami v sobě, je to dost v pořádku. Rozhodně více v pořádku, než když se necháme snadno ovlivnit či zmanipulovat druhými lidmi, kteří mají tu moc nás o něčem přesvědčit, co k nám vlastně ani nepatří a co je ve skutečnosti pouze jejich projekce, nebo způsob manipulace, aby si z nás udělali své klienty, kteří jim budou za „věštby“ dobře platit.

Co je Forerův efekt a jak funguje?

Odpovědi na otázku, proč fungují typické věštby a charakteristiky, věda (tj. psychologie) popisuje jako Forerův efekt. Tímto vlastně shazuje význam a účinnost těchto předpovědí. O co vlastně jde?

Forerův efekt je psychologický fenomén, který využívají různí věštci, kartáři a jasnovidci, ale také různí manipulátoři lidské mysli jako například známý Derren Brown ve svém pořadu Mind Control. Tento efekt se nazývá také Barnumův nebo barnumský efekt. Popsal jej v roce 1948 na základě testování svých studentů psycholog Bertram Forer. Název Barnumův efekt je zase odvozen od jména známého cirkusáka a manipulátora.

Definice Forerova efektu zní přibližně takto: jakékoliv popisy a charakteristiky osobnosti sedí prakticky na každého. Toho se tedy využívá v případě nikoli až tak věštění, jako spíše u různých horoskopů, škatulkování a podobně. Forer vytvořil psychologický test, k němuž připravil jako výstup popisy sebrané z různých astrologických charakteristik. Přesvědčil se o tom, že tyto popisy a posudky prakticky sedí na každého, každý se v nich najde.

Za Forerův efekt byly považovány i některé provedené psychodiagnostické testy, resp. jejich výsledky. Koneckonců i spolek skeptiků Sisyfos nachází v takovémto efektu své zalíbení a zkoumá, co by ještě mohl zpochybnit a kde by se Forerovým efektem mohl ohánět. Nedá se však s jistotou tvrdit, že regulérní astrologické, chiromantické a grafologické či numerologické rozbory můžeme považovat za Forerův efekt, a tedy pouhý sebeklam. To by bylo jistě znevažování tohoto pradávného učení, které má, ostatně jako všechno, své zákonitosti. Záleží tedy jen na vás, čemu věřit budete a jak se k těmto psychologickým definicím postavíte.

Jak vykládat z karet? Naučte se všechny metody

Sebenaplňující proroctví −o co jde a jak funguje při utváření vlastní budoucnosti?

S Forerovým efektem úzce souvisí další psychologický fenomén, který se zase snaží vysvětlit, jak je možné, že se předpověď či věštba naplnila − a snaží se tento magický úkaz vysvětlit z ryze vědeckého pohledu. Jedná se o zbožné přání neboli sebenaplňující proroctví, sebenaplňující předpověď. V zásadě jde o to, že pakliže vám někdo něco předpoví, děláte vlastně podvědomě všechno pro to, aby se tak ve skutečnosti stalo a aby se tato věštba za nějakou dobu zcela přirozeně naplnila.

Vždy ale také ještě rozhoduje to, zda se jedná o pozitivní a líbivou předpověď, anebo nějaké negativní proroctví, které nás akorát vystraší. Pozitivní očekávání se označují jako Pygmalion efekt podle známého dílka Pygmalion o chudé květinářce, která ke štěstí přišla. Negativní pojetí se zase označuje jako Golem efekt podle destruktivního umělého člověka, nad kterým v podstatě nemáme kontrolu.

Příznaky transformace vědomí aneb jak nemít toxickou mysl?

Rosenthalův experiment testoval sebenaplňující proroctví

Samozřejmě byly také prováděny různé psychologické pokusy a tímto tématem se zabývali v minulosti i známí psychologové, například S. Freud. Příkladem testování byl třeba Rosenthalův experiment z roku 1968, kdy organizátoři rozdělili žáky do dvou skupin na více nadané a jen průměrné či podprůměrné žáky. I když skupina záměrně označená jako nadaní žáci čítala pouze průměrně nadané děti (učitelé to nevěděli), přesto po čase začala vykazovat výrazně lepší výsledky právě proto, že učitelé k těmto “nadaným” dětem zcela změnili přístup, častěji je chválili, vyvolávali a projektovali do nich tato vysoká očekávání, která se i naplnila.

Obdobný pokus byl provedený za pomocí “chytrých” a “hloupých” myšek, se kterými pracovaly děti. Ty myši, které byly označené jako mimořádně inteligentní, se naučily rychleji pohybovat bludištěm a podobně, na rozdíl od těch “méně chytrých”, kterým se děti tolik nevěnovaly. Skutečnost byla opět “překvapivá”, myši byly totiž prostě myši a žádný test inteligence u nich neproběhl.

Sebenaplňující proroctví v případě věštby u kartářky

Pokud vám kartářka například řekne, že se do roka vdáte a budete mít dítě a vám se to náramně zamlouvá, podvědomě (či vědomě) se budete o to snažit, a dělat vše pro to, aby se tato věštba naplnila. Stačí k tomu jí věřit. Obdobně je to v případě jiného druhu předpovědi. Astrologie je věda a pracuje jinak, opatrněji. Váš osobní horoskop vám předloží obraz vás samotných, dokáže povzbudit, podtrhnout pozitivní vlastnosti, varovat před negativními dispozicemi. Sebenaplňující proroctví ale hraje velkou roli opravdu ve všem, v zásadě jde jen o to, že máme sami velkou moc změnit svůj život už jen tím, že budeme myslet pozitivně a plnit si své sny, eliminovat ze svého života nevhodné přátele a lidi s negativní energií, kteří nás jen vysávají, negativní emoce a negativní myšlenky.

Jde především o naplnění nějakého očekávání, proto je ze všeho nejdůležitější, aby to očekávání bylo naše vlastní, aby šlo o naše vlastní rozhodnutí a ne to, co od nás očekávají druzí, nebo do čeho nás vmanipulovali. Silný a vyrovnaný jedinec se dokáže rozhodovat sám, sám ví kam směřuje své kroky a je za ně plně zodpovědný. Ezoterika nebo astrologie mu mohou pomoci poznat a pochopit sebe sama (poznej sám sebe), ale nepotřebuje být závislý na časté konzultaci svých osobních záležitostí s věštkyní či kartářkou.

Ohodnoťte tento článek:
4
Diskutovat

Úplňky

Právě čtete

Forerův efekt a sebenaplňující proroctví. Proč se najdeme v každém horoskopu?