×
WomanOnly

Vyznáte se v čtení z ruky? Chiromantka prozrazuje, co vše mohou ruce sdělit!

Čtení z ruky

Každý člověk má v dlaních různě dlouhé linky už od chvíle, kdy se narodí. Říká se, že čáry v dlaních předurčují lidský osud. I když mají linie své konkrétní umístění, jejich vzhled a tvar se u každého z nás liší. Mezi hlavní linie patří čára života, čára hlavy a čára srdce. V dlaních se ale také nachází spousta vedlejších linií a dalších pomocných linek. Chiromanté se těmito čarami zabývají a dokáži z nich vyčíst povahu, zdraví i možný osud jejich nositele. Co o nás prozrazují základní linie, pahorky v dlaních a některé vedlejší linky? Pojďte se něco přiučit!

Co prozradí tvar ruky, prsty a nehty?

Čtení z ruky není v žádném případě jen o věštění. Komplexně pracuje s celou rukou – nejen liniemi, ale i tvarem ruky, tvarem a typem prstů nebo se zabývá zdravím nehtů. Věnuje se i otázkám co prozradí nehty, co znamenají rýhy na nehtech, vychází ze základní fyziognomie, která určuje povahu člověka na základě fyzických znaků.

Už při prvním podání ruky druhému člověku, si můžeme všimnout toho, jak na nás upravená či neupravená ruka působí. A což teprve potom, když víme, jaký je člověk s velkýma lopatovitýma rukama, malou štíhlou ručkou, čtvercovým typem ruky, krátkými či dlouhými prsty, hranatými nehty, vypouklými nehty a dalšími znaky, které bystrý pozorovatel dokáže snadno postřehnout.

Věštění z kávové sedliny vám může pomoci s životním rozhodnutím

Jak číst z ruky a co je rozhodující?

Při čtení z ruky je rozhodující pečlivě prohlížet nejen čáry v dlaních obou rukou, na kterých se mohou délka či tvar jednotlivých linií lišit, ale také pahorky, tvar prstů nebo samotný tvar ruky. Jednotlivé informace nemohou být vytrhnuty z celkového kontextu a roli hraje i třeba nepatrný detail. Obecně se říká, že u praváka je pravá ruka tou hlavní a praktickou rukou, která poukazuje na již prožité zkušenosti, levá pak rukou osudovou a předurčující možné dispozice, které se za určitých okolností nemusí naplnit. U leváků by tomu mělo být naopak.

Chiromanté raději vykládají z ruky dospělého člověka, protože u dítěte se čáry ještě výrazněji mění, osobnost člověka se teprve vyvíjí a postupně se utváří a zesilují se již dané dispozice, se kterými se člověk narodil. Také u dospělého člověka v průběhu života dochází ke změnám na liniích v dlani – časem třeba můžete na svých rukou objevit drobné linky, které jste tam předtím neměli.

Čára života. Předurčuje délku života?

Čára života je stěžejní linkou, která se obloukovitě táhne směrem z prostoru mezi palcem a ukazováčkem dolů k zápěstí, mnohdy také obtáčí palec v určitém rozestupu. Rozhodující je nejen délka a tvar čáry života, ale třeba i to, zda je někde přerušená, znovu navazuje či se proplétá s jinými čarami. Říká se, že kdo má krátkou čáru života, má i krátký život. Neplatí to však vždy, není třeba se ničeho obávat. Jak to vlastně s čárou života je, vysvětluje chiromantka Hana T.

“Ano, je to jeden ze zakořeněných omylů. Na vše je však třeba pohlížet v kontextu ostatních čar a znaků obou rukou a ne daný prvek hodnotit izolovaně. Tak je to i v případě krátké čáry života. Ta může vypovídat o velké energii a vitalitě, kterou má člověk k dispozici ve svém životě a o tom, jak ji využívá, ale je nutno dále přihlížet například k rozdílnosti čar pravé a levé ruky či jejich vyklenutí, zakončení, znamením na čáře, jejich sestupných či vzestupných linií atd.”

O čem vypovídá Venušin pahorek pod palcem?

O celkové vitalitě hovoří také velikost Venušina pahorku, který se nachází pod palcem. Ačkoli možná znáte pojem Venušin pahorek ze zcela jiné než chiromantické literatury, souvisí především s celkovou vitalitou, temperamentem, vůlí a třeba i sexualitou. Každý pahorek nacházející se na dlani má svůj význam, který se hodnotí společně s liniemi v dlaních. Pahorky odpovídají astrologickým signaturám a jsou pojmenovány podle planet.

Takto můžete na dlani najít kromě Venušina pahorku také Jupiterův vrch, Saturnův vrch, Sluneční pahorek, Merkurův pahorek, Měsíční pahorek a dokonce i dva Martovy pahorky – možná bychom dnes jeden z nich přiřadili k planetě Pluto, která byla objevena až později. Do té doby totiž symboliku planety Pluto i vládcovství znamení štíra přebírala planeta Mars. Na dlani nechybí ani Neptunův pahorek, který je méně známý, spíše se chiromanté zabývají Neptunovými náramky, které předurčují například zdraví a dlouhověkost.

Čára srdce vypovídá o naší schopnosti milovat

Mezi tři hlavní linie na ruce patří kromě čáry života také čára srdce a čára hlavy. Čáru srdce najdete nahoře pod prsty, obvykle se táhne ze hřbetu ruky od malíčku až pod prostředník nebo ukazovák. Může být obloukovitá, ale také úplně rovná. Její konkrétní znaky pak vypovídají o schopnosti empatie a citového prožívání, mapuje naše srdeční záležitosti a vztahy. Nad ní se někdy ještě vyskytuje takzvaný Venušin pás. Tato drobnější linka má obvykle tvar půlkruhu a vypovídá o naší smyslnosti a vášni.

Čáry dětí a manželství – kde je najdeme?

K citovému životu také patří vztahy. Linie manželství najdeme mezi kořenem malíčku a začátkem čáry srdce jako vodorovné linky různé velikosti. Tamtéž se nacházejí i svislé a obtížněji patrné linie dětí. “Linie manželství jsou čáry, které ukazují na důležité vztahy v životě člověka bez nutnosti uzavření manželství. Silné čáry značí hluboké vztahy a
podle jejich počtu je možné usoudit, kolik takových vztahů člověk prožil. Mnoho mělkých čar značí sice větší počet vztahů, avšak bez hlubší vazby. Mohou také poukazovat na potíže s navázáním vztahů. Je zapotřebí si všímat délky, síly, znaků na čarách, odboček a jejich směřování, a to vše opět v kontextu celé ruky.

Čáry dětí se vyskytují i na rukou bezdětných žen, a leckdy je jich velký počet. To neznamená, že každá čárka, která protíná čáru vztahů znamená narozené dítě, ale spíše je vyjádřením síly vztahu k nim, “ upozorňuje Hana T.

Výklad snů: Ve snu je mi partner nevěrný

Čáru hlavy stáčející se k Měsíčnímu vrchu mívají umělci

Poslední z trojice hlavních čar – života, srdce a hlavy je právě linie hlavy, která se nachází mezi čárou života a čárou srdce. Mnohdy mívá společný začátek s čárou života. Chiromanté odlišují, zda stojí čára hlavy samostatně, nebo je na svém začátku mezi palcem a ukazováčkem propojena s čárou života. To vypovídá o tom, jak člověk přemýšlí, zda je uvážlivý a rozumný, anebo impulzivní. Délka a tvar čáry hlavy pak rozhodují o naší inteligenci a mentálních schopnostech, typu myšlení, talentu a podobně. Opět platí, že se žádný znak nedá posuzovat pouze samostatně.

Rovná a přímá čára hlavy obvykle definuje člověka pragmatického a praktického, naopak dlouhou nebo zaoblenou čáru hlavy, která se stáčí až k zaoblenému a dobře vyvinutému Měsíčnímu pahorku na hřbetu ruky mívají spisovatelé, básníci, snílci a další umělci s velkou představivostí.

Co je opičí čára a kde ji najdeme?

Pokud dojde k propojení čáry hlavy s čárou srdce, jedná se o takzvanou opičí linii. “Opičí čára vzniká splynutím dvou čar – čáry srdce a hlavy. Většinou rozděluje dlaň na dvě části – a tím vzniká uzavřená dlaň. To je na jedné straně velká schopnost koncentrace na to, co je pro vlastníka takové čáry důležité, a na druhé je zde výrazná citlivostí až přecitlivělostí na podněty. Dotyčný člověk může mít složitý citový život, který splývá s tím myšlenkovým, a nemusí je umět od sebe oddělit,” říká chiromantka Hana T.

Příznaky transformace vědomí aneb jak nemít toxickou mysl?

Když chybí čára osudu

K hlavním liniím se ještě řadí čára osudu. Tu však ale nemá každý. Tato linie vede od zápěstí nahoru k prstům, může být různě dlouhá, případně se propojovat s jinými liniemi či s nimi vytvářet různé tvary a obrazce. Říká se, že čára osudu předurčuje osud člověka a kdo ji nemá, řídí si jej sám.

V chiromantii se posuzuje i spousta dalších zajímavých linií, jejichž podrobný popis by se nám do tohoto článku jistě nevešel. Pokud vás chiromantie zajímá, nezjišťujte si informace na internetu, ale sežeňte si odbornou literaturu věnující se tomuto tématu či navštivte některé školy a kurzy chiromantie u chiromantů, kteří mají se čtením z ruky dlouholeté zkušenosti.

Dnes již čtení z ruky není jen laciným věštěním či doménou Cikánek, jejichž skutečné tradiční umění bohužel upadá v zapomnění. Jde spíše o psychologickou disciplínu, navíc čtení z ruky se také věnuje diagnostice zdraví, což je velmi přínosné.Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*